Friday, 2 November 2007

Konwersja .mp3 na .amr

Oczywiście wszystkie nowe komórki potrafią odtwarzać mp3. Tylko po co mi nowy telefon, jak stary nadal działa (i rozumie tylko dość egzotyczny format AMR)? Ku pamięci - konwersja plików dźwiękowych:


ffmpeg -i input.mp3 -acodec libamr_nb -ar 8000 -ab 12.2k -ac 1 output.amr 

albo (ale to już mniej telefonów będzie potrafiło odtwarzać):


ffmpeg -i input.mp3 -acodec libamr_wb -ar 16000 -ab 23.85k -ac 1 output.amr

Oczywiście plik wejściowy może być w dowolnym formacie obslugiwanym przez ffmpeg, czyli prawie każdym istniejącym ;-) Pod Gentoo trzeba ustawić flagę USE="amr" przy emergowaniu ffmpeg żeby włączyć obsługę kodeka.

1 comment: